Stará Blažková

1963-Spolupráce divadla s veřejností byla příkladem

V roce 1963 bylo divadlo převedeno do správy Středočeského krajského národního výboru.
Začínají se pořádat besedy s diváky a způsob spolupráce divadla s veřejností byla dávána za příklad ostatním divadlům.
Příbramské divadlo také převzalo péči nad vybranými ochotníky z benešovského, berounského a příbramského okresu. Ochotníci si pod dohledem pracovníků divadla doplňovali teoretické znalosti, které získali v základních kurzech Krajské lidové konservatoře a v základních osvětových kurzech pro ochotníky…

Další díl z Cyklu historie divadla je zveřejněn!

 

Přihlášení Mobilní menu