Stará Blažková

Chcete jet výtahem, zavolejte do divadla

Tak už je konečně výtah u divadla v provozu. I když zatím zkušebním. Dostala jsem od vás několik dotazů na to, jak vlastně funguje. Tak jsem obešla v divadle všechny, od kterých bych se mohla něco dozvědět. No, nevím, nevím, jestli to dokážu napsat srozumitelně. To není jako když v domě, kde bydlíte, zmáčknete tlačítko, výtah přijede, vy nastoupíte a zmáčknete tlačítko patra, kam chcete jet. Divadelní výtah není totiž nic jednoduchého.

1. Výtah je určen pouze pro lidi s pohybovými problémy. Zdravý divák musí zkrátka po schodech. No jo, i já musím po schodech! I když mám dost křížků na hrbu, tak jakžtakž chodím bez opěrné pomůcky. 

2. Vy, kteří výtah budete potřebovat, se s ním dostanete do všech prostor, kde se konají kulturní akce. Když to vezmu od spodu. Výtah jede do kina a odsud se dostanete na malou scénu. Pak je přízemí, kde se do výtahu nastupuje. Další zastávka je patro, kde jsou šatny a pokladna. A poslední zastávka je velká scéna a estrádní sál.

 

3. Takže divák přijede nebo se došourá k výtahu, kde je šest popsaných tlačítek. Malá scéna, Estrádní sál, Uvaděči divadlo (což je velká scéna), Pokladna (což je i šatna) a Šatna kino (což samozřejmě není pouze šatna v kině, ale i samotné kino). Jejich popis není zrovna šťastně vyřešen.
Pak ještě Vrátnice divadlo. Toto tlačítko je tam pouze v případě, že by došlo k přerušení spojení.

4. Teď se musím dostat k tomu, co se bude po zazvonění dít uvnitř budovy. V jednotlivých patrech je světelná a zvuková signalizace, která upozorní uvaděčky. A zároveň je zde umístěn videotelefon. Přes něj se s vámi spojí uvaděčky nebo šatnářky a pak pro vás dojedou. Trochu problém vidím u šaten, kde bývají v zimě velké fronty. Šatnářka se prostě musí sebrat a odejít k výtahu. A další problém může být u estrádního sálu, kde nebývají uvaděčky, a signalizace je umístěna v kanceláři vedoucího Estrádního sálu. Ten však mívá před začátkem akce nejvíc práce na sále.

5. Ale -signalizace zazvoní celkem sedm krát a pak se přepne na vrátnici. Vrátný se musí okamžitě spojit mobilem se zaměstnanci, kteří mají na starost obsluhu výtahu. Z toho vyplývá, že když zazvoníte, neotevřou se před vámi dveře výtahu, ale musíte vyčkat.

 

6. A právě z těchto důvodů je důležité, aby ti, kteří výtah potřebují, nepřijeli na poslední chvíli. Výtah začne být v provozu hodinu před akcí, a to tři čtvrtě hodiny. To znamená, když bude třeba divadelní představení od 19 hodin, bude výtah v provozu od 18 do 18:45 hod.

7. Na velké i malé scéně jsou k dispozici dvě místa pro invalidní vozík, v kině je míst 10 a estrádní sál je bez omezení. Z důvodu malé kapacity je nutné včasné zakoupení vstupenek.

8. Rada na závěr!!!!  Aby nebyly žádné problémy, abyste nemuseli u výtahu dlouho čekat a podobně, zavolejte dopředu na obchodní oddělení – číslo 326 531 250. V divadle budou o vás vědět a budou s vámi dopředu počítat. 

 

Přihlášení Mobilní menu