Stará Blažková

Herci se stali Ježíškovými vnoučaty

Už jste slyšeli o Ježíškových vnoučatech? To je projekt Českého rozhlasu, který propojuje osamocené lidi v domovech a dalších zařízeních pro seniory s dárci, kteří se rozhodnou jim na vlastní náklady splnit přání nebo poskytnout věcný dar. Herecký soubor příbramského divadla se rozhodl do projektu zapojit. A přestože bydlí všichni v Praze, vybrali si Domov seniorů v Příbrami. Má to svou logiku, divadlo je příbramské, tak i senioři by měli být z našeho města.

S nápadem přišla Anička Fixová a ostatní se pro něj hned nadchli. Do domova, kromě Aničky, přijeli – Ivana Krmíčková, Monika Timková, Kateřina Fixová, Daniela Šišková, Petr Florián, Filip Müller, Lukáš Typlt a Petr Beleš.
Dárečky samozřejmě skončily pod stromečkem. Objevily se tam sladkosti a velká krabice. Zatím nevím, co v ní je.

Senioři už na herce čekali: „Když už my nemůžeme za vámi, jsme moc rádi, že jste přišli vy za námi.“ Bylo to setkání opravdu generační, zvlášť, když Lukáš Typlt měl sebou dceru Beátku.

Anička s Ivankou rozdaly každému mini dárečky.

Petr Beleš přivezl kytaru, tak se hrálo a zpívalo. Počáteční ostych byl pryč a senioři zpívali ostošest. Hlavně koledy, Purpuru moc neznali.

Ani rozhovor nevázl. Především Moniku a Aničku zajímalo, jak probíhaly Vánoce za jejich dětství. Všichni obdivovali jejich paměť. „To ani já si úplně přesně své dětství nepamatuji„, povzdechli si herečtí mladíci. A bylo co obdivovat. Taková Jiřina Veselá (nar.1924) a Liduška Kubíčková (nar.1928) si pamatovaly ze svého dětství i detaily. A myslím, že Anička Fixová dostala pozvání na oslavu kulatých narozenin.

Ale i senioři si připravili pro herce program. To je paměť, co?! (Prosím, nekritizovat video.)

A pak už došlo na rozbalování té velké krabice. Protože se v domově právě zřizuje nová společenská místnost, tak kávovar přijde vhod.

Bylo to milé a laskavé setkání. Navíc si myslím, že některé vztahy budou pokračovat. Co k tomu dodat? Snad jen to, že příbramský soubor je skvělý nejen na jevišti…

Přihlášení Mobilní menu