Stará Blažková

Kdo půjde zdarma na Precedens?

2. února jsem vyhlásila soutěž o vstupenky na koncert kapely Precedens.

Otázka zněla: Co z latinského překladu znamená precedens?
Je vidět, že jste pilně googlovali, všechny odpovědi byly správné.
Precedens nebo precedent (z lat. praecedere, předcházet) znamená předchozí, dřívější obdobný případ. Jako odborný termín se v právu používá pro precedenční (předchozí) rozhodnutí soudu, případně správního úřadu v podobné věci.

No, a ředitel se s vedoucím estrádního sálu Martinem Machatou dohodli, že vylosujeme rovnou čtyři výherce!!!

O vylosování jsem požádala Martina. Tak jak to dopadlo? (Všimněte si, jaké krásné losovací osudí jsem vybrala z divadelního fundusu.)

Jak už jste mohli z fotek vidět, dvě vstupenky získávají: Petra Máchová, Dana Vlčková, Veronika Smržová a Blanka Sanická. Samé ženy. No, vždyť také všechny odpovědi přišly od žen. Samozřejmě blahopřeji.

K soutěži jsem dostala ještě jednu odpověď. Od Libora (konečně chlap). A fakt jsem se bavila:
Precedens je ze staroslověnštiny. Když babička šla na trh prodat jateční morčata, nechávala drobotinu doma. A aby hlady nepomřeli říkávala: preclik vám nechávám v kredenci. Děti byly ovšem příliš divoké soustavným honěnim káči, a tak málokdy babičku poslouchali. Až když byla za plotem, volávaly: „cos říkala, babičko?“ A babička až od lesa volala : „Preclik, kredenc!“ „Precedens!“

Libor tak rozšířil české pověsti a významně zasáhl do lingvistiky. Libore prosím, pište mi častěji! Nejen, že jsem se chechtala, jako blázen, ale věřím, že se pobaví i moji čtenáři! Tím pádem přispějete i k šíření dobré nálady.

Jo, a pokud byste chtěl jít na Precedens, tak vstupenky máte u mě. Napište mi.

 

Přihlášení Mobilní menu