Stará Blažková

Máte něco divadelního? Tak sem s tím…

Tak mě říďa poprosil (poprosil je přehnané), abych napsala, že vás potřebujeme. Teda potřebujeme něco od vás.
Máte doma staré vstupenky, plakáty, programy, pozvánky a prostě cokoliv, co se týká kulturáku? A doma vám to zbytečně překáží? Nechcete to divadlu věnovat? Čím starší, tím lepší.

Neberte to, prosím, jako drzost. Divadlo v letošním roce slaví 60 let od svého založení. A tak se na podzim chystá výstava, kde by se vaše „dárky“ daly použít. Po jejím skončení by vše bylo předáno do Státního okresního archivu Příbram, který by přivítal rozšíření sbírek.

Tak kdyby náhodou… můžete vše předat na obchodním oddělení nebo na vrátnici. Vrátní jsou na svém pracovišti nonstop. Jo, a vrátnice i obchodní je ze zadní strany budovy divadla.

Dopředu vám mám, za ředitele i archiv, pokorně poděkovat.

Přihlášení Mobilní menu