Stará Blažková

Rok 1993 – Budou si herci divadlo pronajímat?

V roce 1993 pokračovala jednání o osudu divadla. I po zasedání městského zastupitelstva zůstal soubor divadla součástí Příbramského společenského centra. Bylo navrženo několik variant jeho další existence, např. že by se scéna hereckému souboru pronajímala na určité období. Ani jedna z variant nebyla schválena.
Naplánovala se rekonstrukce Velké scény, a tak se všechna představení přesunula na Malou scénu. A protože je zde malá kapacita míst, bylo třeba pro každé představení najít sponzora, aby se zaplatilo.

Divadlo muselo řešit i problémy, které by se mohly zdát úsměvné, ale jistě ztrpčovaly život jeho zaměstnancům. Jakýsi šprýmař se bavil tím, že na plakátech upravoval data konání představení. V tisku se proto objevilo upozornění divadla, že termín představení zůstává nezměněn.

Pro divadlo to rozhodně nebyly lehké časy. Více si přečtěte v dalším pokračování Z historie divadla.

 

Přihlášení Mobilní menu