Stará Blažková

Rok 1996 – z Divadla Příbram se stává příspěvková organizace města

Rok 1996 byl pro divadlo významným rokem. Hned v jeho začátku městská rada zrušila příspěvkovou organizaci Příbramské společenské centrum. A 1. února zřídilo městské zastupitelstvo příspěvkovou organizaci s názvem Divadlo Příbram. Ta měla spravovat velkou i malou scénu, přednáškový sál, technický kabinet, baletní sál, výtvarný kroužek a estrádní sál s příslušenstvím. Kino zůstalo i nadále v pronájmu a restaurace, kavárna a hotel přešly do správy odboru investic městského úřadu. S tím vším ale vznikly problémy s financováním divadla.
Více si přečtěte v dalším pokračování v Cyklu z historie divadla.

Přihlášení Mobilní menu