1961 – Příbramský divadelní festival

Rok 1961 je v historii divadla spojen s několika úspěchy. Příbramské divadlo se stalo jedním z vítězů celostátní soutěže Divadelní žatva. Dne 5. dubna se představilo divákům na scéně Národního divadla v Tylově divadle v Praze hrou G. B. Shawa Svatá Jana. Představení bylo pražskými diváky velmi dobře přijato. Režisérovi Antonínu Dvořákovi a všem účinkujícím poblahopřál náměstek ministra školství a kultury. S vítězným představením Svatá Jana hostovalo příbramské divadlo na přelomu června a července v Banské Bystrici, Žilině, Zvolenu a Nitře. Zájezd příbramských umělců se konal pod záštitou ministerstva školství a kultury v Bratislavě, které výměnou poslalo do Příbrami operní soubor divadla J. G. Tajovského z Bánské Bystrice, aby zde předvedlo Foersterovu operu Eva.[1]

Václav Král (Pan de la Trémouille), Josef Vondráček (Dauphin) a Jiří Škoda (Arcibiskup remešský) v představení Svatá Jana, premiéra 4. 10. 1960
Dne 16. března připomínalo divadlo 70. výročí narození spisovatele Vladislava Vančury. Slavnostní večer se konal pod názvem Obrazy z dějin národa českého. Ve foyeru divadla herci za doprovodu hudby Otakara Ostrčila vyprávěli příběhy z doby posledních Přemyslovců.[2] V květnu se divadlo podílelo na oslavách 40. výročí vzniku Komunistické strany Československa. Při této příležitosti vytvořil ředitel divadla Antonín Dvořák nový typ představení, při kterém se herecký projev spojil s dokumentárním obrazem a zvukovým záznamem v jeden dramatický celek. Představení neslo název Čas zápasů a vítězství a připomínalo nástup strany.[3]

Příbramské divadlo chtělo dát o sobě vědět i okolním divadelním souborům, proto ve dnech 6. až 11. června 1961 uspořádalo Příbramský divadelní festival. Vedle Městského divadla Příbram se ho zúčastnilo Národní divadlo a Divadlo Spejbla a Hurvínka. Festival byl zahájen pohostinským vystoupením Národního divadla, které předvedlo hru Františka Hrubína Srpnová neděle. Divákům se předvedli Vlasta Fabiánová, Marie Tomášová, Karel Höger, Jiřina Šejbalová, Radovan Lukavský ad. Příbramské divadlo odehrálo celkem čtyři představení: Lištičky, Maryša, Svatá Jana a Žebrácká opera. V dramatu Maryša vystoupil, jako host člen činohry Národního divadla Jaroslav Průcha v roli
Lízala. Návštěvnost všech inscenací byla velmi slušná, ale rekordní mělo představení Velegrand teáter Spejbl.[4] Protože festival byl diváky velmi dobře přijat, uvažovalo vedení o pokračování této tradice.

7. září 1961 uvedlo divadlo jako československou premiéru komedii Teta z Bruselu, kterou podle frašky J. N. Nestroye adaptoval Jan Werich. Představení bylo obecenstvem velmi dobře přijato, ale kritika vytýkala režisérovi, že do hry vnesl příliš gagů a cirkusáctví.

V roce 1961 se členem hereckého souboru příbramského divadla stal Radoslav Brzobohatý. Poprvé se divákům představil v roli dudáka Švandy v klasické hře Josefa Kajetána Tyla Strakonický dudák aneb Hody divých žen. V titulní roli se alternoval s Miroslavem Zounarem.
Radoslav Brzobohatý (Švanda) a Kamil Olšovský (Kalafuna) v představení Strakonický dudák aneb Hody divých žen, premiéra 17. 10. 1961

Od třetí divadelní sezóny 1961‒1962 se pravidelné předplatné rozdělovalo do čtyř typů. Prvním bylo předplatné na premiéry, dále předplatné na reprízy, svozové předplatné, které zajišťovalo návštěvníkům z okolí města přepravu zvláštními autobusy na představení a zpět, a předplatné blokové. Bylo určeno divákům, kteří se nemohli v předplatném vázat na pravidelné termíny. Předplatitelský blok obsahoval 12 vstupenek a opravňoval k návštěvě divadla na kteroukoliv hru a kdykoliv. Divák tak měl možnost navštívit některé představení vícekrát nebo jiné vynechat. Podle zakoupené skupiny míst rezervovala pokladna příslušná místa.[6]

[1] Nové Příbramsko, roč. II. (X.), čís. 10, 4. března 1961, s. 3; čís. 16, 15. dubna 1961, s. 6; čís. 24, 10. června 1961, s. 5.
[2] Nové Příbramsko, roč. II. (X.), čís. 10, 4. března 1961, s. 4.
[3] Nové Příbramsko, roč. II. (X.), čís. 10, 4. března 1961, s. 3.
[4] SOkA Příbram, fond MěstNV Příbram, Kronika Horního města Příbramě 1961, s. 182-183.
[5] Nové Příbramsko, roč. II. (X.), čís. 38, 16. září 1961, s. 3.
[6] Příbramský zpravodaj, listopad 1964, č. 2, s. 15. Též Tradiční předplatné na III. sezónu 1961/1962.

Velmi dobře se rozvíjela i činnost loutkové scény. Pro své návštěvníky připravovala i soutěže. Loutkářský soubor vyzval malé diváky, aby se zúčastnili kreslířské soutěže na téma shlédnutých představení. Ze všech došlých výkresů byly vybrány tři nejlepší a postupně je uveřejnily okresní noviny.[1]

Mimo divadelní představení se prostory divadla využívaly i pro výstavní činnost. Celý prosinec byla ve dvoraně divadla přístupná výstava obrazů s příbramskými motivy akademického malíře Stanislava Geislera, který pro divadlo vytvářel kostýmní a scénické návrhy.[2]

[1] Nové Příbramsko, roč. II. (X.), čís. 5, 28. ledna 1961, s. 3.
[2] Nové Příbramsko, roč. II. (X.), čís. 49, 2. prosince 1961, s. 3.

O historii divadla se toho napsalo poměrně dost

Ale, co si budeme povídat, ne vždy byly historické údaje naprosto přesné. Proto jsme se rozhodli to napravit. A kam jinam se obrátit, než na opravdové odborníky. Tak vznikla úzká spolupráce se Státním okresním archivem Příbram. V této rubrice vás budeme průběžně informovat o tom, co se událo v divadle, o zajímavých premiérách, apod. A samozřejmě v časové chronologii. Je před námi dlouhá cesta – 57 let.

Všechny články z rubriky
Přihlášení Mobilní menu