1962 – Příbramské divadlo je nejlepší v kraji

Pro zpestření repertoáru zvalo příbramské divadlo každý měsíc umělecké soubory z divadel pražského kraje. Prvním divadlem, které v Příbrami účinkovalo, bylo divadlo z Mladé Boleslavi s hrou Gabriely Preissové Její pastorkyňa. Příbramský soubor na oplátku uvedl v Mladé Boleslavi představení Werichovy Tety z Bruselu.[1]

Dne 7. března při příležitosti prvního setkání členů knižnice Máj uvedli členové Městského divadla Příbram hudebně-literární pásmo z díla básníka S. K. Neumanna. O jeho životě a díle vyprávěl šéfredaktor Práce mladých Stanislav Neumann. Součástí programu byla i beseda s diváky.[2] 20. dubna vystupovali členové uměleckého souboru v kulturní části slavnostního večera u příležitosti 92. výročí narození V. I. Lenina, který pořádala kulturní komise OV KSČ.[3]

Rok 1962 přinesl více než 10 premiér. Některé byly o to významnější, že se jejich nastudování účastnili jejich autoři, nebo o svých dílech pořádali besedy s herci. V roce 1962 to byly hned dvě inscenace. Dne 26. dubna uvedlo divadlo novou divadelní hru ze současné vesnice s názvem Křišťálová noc. Její autor, spisovatel František Hrubín, se účastnil zkoušek. Některé pasáže přímo usměrňoval a měl připomínky také k umělecké a politické náplni režie hry. S herci se František Hrubín setkal ještě před začátkem zkoušek. Dne 16. března se zúčastnil zahajovací besedy a o svém díle si umělci promluvil.[4] Ještě téhož roku se v rámci uvedení hry Hrátky s čertem setkali herci divadla s jejím autorem Janem Drdou a dozvěděli se mnoho zajímavostí o vzniku hry. Jan Drda prožil mnoho let na Příbramsku a nápady k napsání jednotlivých postav čerpal ze svého okolí.[5]

 

V roce 1962 se Krajská odbočka Svazu československých divadelních a filmových umělců spolu s odborem školství a kultury rady Středočeského KNV rozhodla uspořádat první festival divadel Středočeského kraje a místem konání se stala Příbram.[6] Slavnostní zahájení festivalu proběhlo dne 15. května v estrádním sále Domu kultury. Zahájení se zúčastnili předseda československých divadelních a filmových umělců Vítězslav Vejražka, zástupce ministerstva školství a kultury, zástupci KV KSČ, KNV, OV KSČ a ONV a zástupci zúčastněných divadel.[7] S festivalem byly spojeny i dopolední semináře divadelních pracovníků a kritiků, které vedl a řídil člen rady MNV a předseda kulturní komise Ludvík Zíbrt. Seminární diskuze se soustřeďovaly k otázkám dramaturgickým, inscenačním i organizačním. V odpoledních hodinách probíhala přehlídka činoherních souborů z Kladna, Kolína, Mladé Boleslavi a Příbrami. Městské divadlo Kladno se představilo Brechtovou hrou Matka kuráž a její děti, Městské divadlo Mladá Boleslav uvedlo Březovského Nebezpečný věk a Městské divadlo Kolín Karvašovu hru Antigona a ti druzí. Příbramský soubor se festivalu zúčastnil Hrubínovou Křišťálovou nocí.[8]

Městské divadlo Příbram se v rámci festivalu umístilo na prvním místě a bylo vyhodnoceno jako nejlepší v kraji. Zároveň získalo finanční odměnu 10 000 Kčs. Přehlídky středočeských profesionálních divadel bývaly i tematicky zaměřené.[9]

S příchodem nové sezóny nastaly v divadle změny, především se velmi proměnilo obsazení uměleckého souboru. Mnoho herců odešlo do jiných angažmá a přišli noví. Odešel např. Radoslav Brzobohatý a přišli Jiří Žák, Rudolf Leitner, Bohumila Dousková nebo Vlasta Fáberová.[10] Rudolf Leitner se obecenstvu představil v úloze Freddyho Eynsford Hilla v komedii Pygmalion. Velký úspěch oceňovaný i kritikou pak měl v komedii Sluha dvou pánů, kde ztvárnil hlavní roli Truffaldina.[11]

1] Nové Příbramsko, roč. III. (XI.), čís. 2, 13. ledna 1962, s. 3.

[2] Nové Příbramsko, roč. III. (XI.), čís. 10, 10. března 1962, s. 1.

[3] Nové Příbramsko, roč. III. (XI.), čís. 14, 7. duben 1962, s. 3.

[4] Nové Příbramsko, roč. III. (XI.), čís. 14, 7. duben 1962, s. 3.; SOkA Příbram, fond MěstNV Příbram, Kronika Horního města Příbramě 1962, s. 276-277, 281.

[5] Nové Příbramsko, roč. III. (XI.), čís. 34, 25. srpen 1962, s. 3.

[6] Nové Příbramsko, roč. III. (XI.), čís. 14, 7. duben 1962, s. 3.

[7] Nové Příbramsko, roč. III. (XI.), čís. 20, 19. květen 1962, s. 3.

[8] Nové Příbramsko, roč. III. (XI.), čís. 21, 20. květen 1962, s. 3.

[9] SOkA Příbram, fond MěstNV Příbram, Kronika Horního města Příbramě 1962, s. 272-273.

[10] Nové Příbramsko, roč. III. (XI.), čís. 38, 22. září 1962, s. 3.

[11] Nové Příbramsko, roč. III. (XI.), čís. 52, 30. prosinec 1962, s. 2.

O historii divadla se toho napsalo poměrně dost

Ale, co si budeme povídat, ne vždy byly historické údaje naprosto přesné. Proto jsme se rozhodli to napravit. A kam jinam se obrátit, než na opravdové odborníky. Tak vznikla úzká spolupráce se Státním okresním archivem Příbram. V této rubrice vás budeme průběžně informovat o tom, co se událo v divadle, o zajímavých premiérách, apod. A samozřejmě v časové chronologii. Je před námi dlouhá cesta – 57 let.

Všechny články z rubriky
Přihlášení Mobilní menu