Rok 1978- začíná spolupráce s Junior klubem

V únoru se v příbramském divadle odehrála československá premiéra hry Antonína Kachlíka s názvem Cesta. Režie se ujal Jiří Svoboda. Původní české drama pojednávající o únorových událostech roku 1948 napsal autor přímo pro podmínky Krajského divadla Příbram. Zpočátku mělo jít o filmový scénář. Premiéra se uskutečnila 16. února.[1]

V březnu se konala premiéra Schillerova dramatu Úklady a láska. Představení režíroval Josef Mixa j. h. a výtvarníkem kostýmů byl Josef Jelínek j. h. Do hlavní role obsadil režisér Arnošta Proschka, dále účinkovali Elena Strupková, Rudolf Leitner, Jan Vágner, Luděk Nešleha ad. Drama o zápasu člověka proti konvencím a vypočítavosti mělo premiéru 17. března.[2]

O měsíc později se na jevišti objevila inscenace Jiráskovy Lucerny. V režii Jiřího Svobody a výpravě Jarmily Křížkové a Vladimíra Všetečky. Lucerna byla nabízena jako představení určené pro školy na doplnění výuky. Premiéra se uskutečnila 24. dubna.[3]

9. listopadu se konala premiéra hry Karla Čapka Matka. Divadlo ji uvedlo u příležitosti 40. výročí úmrtí Karla Čapka. V režii Jiřího Svobody se v titulní roli představila Květa Houdlová. Dále účinkovali Rudolf Leitner, Luděk Nešleha, Jiří Güttner ad. Výtvarníkem scény byl Oldřich Šimáček j. h. a výtvarnicí kostýmů Jarmila Křížková.[4]

Rok 1978 přinesl i jedno loučení. Po 53 reprízách se konala derniéra hry Filosofská historie. Nebylo to ale rozloučení trvalé. V srpnu se měly konat ještě tři představení ve Valdštejnské zahradě v Praze.[5]
Ve dnech 10. – 17. května se konal jubilejní X. ročník Hudebního festivalu Antonína Dvořáka. V odpoledních hodinách proběhlo slavnostní zahájení u památníku Antonína Dvořáka ve vysoké u Příbrami. Vystoupila Posádková hudba Příbram pod vedením kpt. Zímy, Příbramský dětský sbor a Příbramský smíšený sbor. Večer byl festival slavnostně zahájen v sále divadla koncertem Symfonického orchestru FOK pod taktovkou dirigenta Václava Smetáčka a Pražského mužského sboru FOK pod vedením sbormistra Miroslava Košlera. V dalších dnech se posluchačům představili sólisté opery Národního divadla Naďa Šormová, Jaroslav Horáček, Gabriela Beňačková, Václav Zítek nebo Eduard Haken. Z orchestrů vystoupily např. Československý komorní orchestr, Karlovarský symfonický orchestr a Linha Singers soubor Státního divadla. Stejně jako v minulých ročnících zavítalo do Příbrami Jihočeské divadlo České Budějovice s operou. Přivezlo Toscu Giacoma Pucciniho.[6] Zájem o koncerty byl tak veliký, že některé z nich měly své reprízy v odpoledních hodinách.

V rámci oslav dne horníků se v prostorách Malé scény konal ve dnech 8. – 10. září Loutkářský festival souborů Středočeského kraje.[7]

V říjnu se Malá scéna zaplnila milovníky poezie. S přednesem Erbenovy Kytice vystoupila herečka Ludmila Pelikánová. Většinu publika tvořili diváci do 20 let. Druhý den proběhl seminář, na kterém Ludmila Pelikánová pomáhala mladým recitátorům s přednesem a rozebírala jejich básně. Další seminář vedla o den později a byl určen učitelům českého jazyka.[8]

Stejně jako v minulých letech připravili kulturní pracovníci pokračování koncertního cyklu. Posluchači měli možnost navštívit koncerty souboru Linha Singers, klavírního dua Ilja Hurník a Pavel Štěpán nebo Václava Hudečka.[9] 21. a 22. října se v divadelním sále uskutečnilo setkání amatérských komorních a symfonických orchestrů Středočeského kraje.[10] Kromě tří orchestrů Středočeského kraje se setkání zúčastnilo sedm komorních těles příbramského okresu. Setkání předcházel seminář ve vzdělávacím středisku ve Vysoké Peci, kde měli účastníci možnost vidět ukázky houslové techniky.[11] 18. listopadu se v sále Krajského divadla konala Přehlídka mládežnických pěveckých sborů.[12]

6. listopadu se v Krajském divadle uskutečnilo slavnostní shromáždění na počest 61. výročí VŘSR a zahájení Měsíce přátelství. Po slavnostním projevu byla uvedena hra Borise Vasiljeva Nestřílejte bílé labutě.[13] V divadle se konalo i slavností zakončení Měsíce přátelství. 8. prosince se znovu konalo slavnostní shromáždění a ve druhé části večera proběhlo představení Makarenkova Začínáme žít.[14]

V hereckém souboru došlo k jedné změně. Milan Hein odešel a místo něho přišel absolvent AMU Pavel Buchvaldek.[15] V hereckém souboru se objevila řada mladých herců a rozhodli se spolupracovat s příbramským Junior klubem. Zapojovali se jako recitátoři při slavnostních příležitostech a pro mladé se rozhodli vytvořit cyklus her pro tři skupiny mládežnického představení.[16]

[1] Příbramský zpravodaj, únor 1978, s. 11.
[2] Nové Příbramsko, roč. 27, čís. 13, 31. březen 1978, s. 3.
[3] SOkA Příbram, fond Divadlo Antonína Dvořáka Příbram, divadelní program k představení Lucerna.
[4] Příbramský zpravodaj, listopad 1978, s. 10.
[5] Nové Příbramsko, roč. 27, čís. 7, 17. únor 1978, s. 3.
[6] Příbramský zpravodaj, květen 1978, s. 8-9.
[7] Příbramský zpravodaj, září 1978, s. 13.
[8] Nové Příbramsko, roč. 27, čís. 43, 20. říjen 1978, s. 3.
[9] Nové Příbramsko, roč. 27, čís. 41, 6. říjen 1978, s. 3.
[10] Příbramský zpravodaj, říjen 1978, s. 10.
[11] Nové Příbramsko, roč. 27, čís. 45, 3. listopad 1978, s. 3.
[12] Příbramský zpravodaj, listopad 1978, s. 12.
[13] Nové Příbramsko, roč. 27, čís. 45, 3. listopad 1978, s. 1.
[14] Nové Příbramsko, roč. 27, čís. 51, 15. prosinec 1978, s. 1.
[15] Nové Příbramsko, roč. 27, čís. 37, 8. září 1978, s. 3.
[16] Nové Příbramsko, roč. 27, čís. 51, 15. prosinec 1978, s. 3.

O historii divadla se toho napsalo poměrně dost

Ale, co si budeme povídat, ne vždy byly historické údaje naprosto přesné. Proto jsme se rozhodli to napravit. A kam jinam se obrátit, než na opravdové odborníky. Tak vznikla úzká spolupráce se Státním okresním archivem Příbram. V této rubrice vás budeme průběžně informovat o tom, co se událo v divadle, o zajímavých premiérách, apod. A samozřejmě v časové chronologii. Je před námi dlouhá cesta – 57 let.

Všechny články z rubriky
Přihlášení Mobilní menu