Stará Blažková

Pomoc chutná bíle

Každoročně pořádalo divadlo ve spolupráci s příbramskou Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých (SONS), v D-klubu Černou kavárnu. A byl o ní zájem. Všichni návštěvníci si mohli vyzkoušet, jak se žije našim spoluobčanům, kteří jsou nevidomí. Nejen chůze, usednutí ke stolu, ale někdy je problém i zamíchat si kafe. A jak bez zraku funguje náš hmat nebo čich.

Před pár dny přišel do divadla dopis od vedoucí příbramské organizace SONS Radky Lienertové dopis. A protože jsem se na Černých kavárnách osobně seznámila s našimi nevidomými, mluvila s nimi o jejich problémech, dozvěděla se, že vodící pes stojí jako auto, tak jsem se rozhodla výzvu Radky zveřejnit.

Vážení přátelé,
obracím se na Vás se zdvořilou prosbou. Pracuji v neziskové organizaci SONS (Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých). V letošním roce pořádáme již 21. ročník veřejné sbírky Bílá pastelka, jejíž hlavní sbírkové dny proběhli 12. – 14. října 2020. Kvůli situaci se však bohužel moc nevydařily. Na ulici jste naše dobrovolníky nejspíš nepotkali. Přesto jsme to úplně nevzdali a uskutečnili jsme sbírku alespoň bezpečnou alternativní formou virtuálních kasiček. Prosím, jukněte na plakátek a pokud je to ve Vašich možnostech, můžete do kasičky přispět 30 Kč, což je cena, za kterou se v minulých letech prodávali pastelky na ulici (u QR platby je přednastavena částka 100). Výši příspěvku si můžete samozřejmě upravit. Štědrosti se meze nekladou a to až do 31. října. Penízky poputují přímo na podporu našeho příbramského pracoviště SONS a na speciální služby pro nevidomé, jako je například výcvik vodicích psů, sociální rehabilitace, navigace pro nevidomé nebo odstraňování bariér. Všechny projekty, které díky sbírce realizujeme, naleznete na: www.bilapastelka.cz.

Při Černé kavárně se na naše nevidomé a slabozraké spoluobčany také vybíralo. A mě vždycky potěšil obnos, který se vybral.

Chápu, že v dnešní době, je řada z vás bez zaměstnání. Ale pro ostatní přece není 30 kaček, tak velká suma. Ti lidé s námi žijí v Příbrami.

Přihlášení Mobilní menu