1963-Spolupráce divadla s veřejností byla příkladem

Rok 1963 se nesl ve znamení dvou velkých změn. V roce 1963 bylo divadlo převedeno do správy Středočeského krajského národního výboru (dále jen SKNV) v Praze a v jeho čele stanul nový ředitel Stanislav Vyskočil, který dříve působil jako šéf činohry v Opavě.

Divadlo se od svého počátku snažilo navazovat spolupráci se svými příznivci, proto pořádalo besedy s diváky, na kterých se obecenstvo mohlo dozvědět mnoho zajímavostí ze zákulisí divadla. V roce 1963 uspořádalo ředitelství divadla besedu, na které herci přečetli několik pasáží z knihy Karla Čapka „Jak se co dělá“ a přidávali své zážitky a zkušenosti z přípravy divadelních představení.[1] V divadelní sezoně 1962‒1963 mělo divadlo už 4 052 předplatitelů.

Dne 22. března 1963 uvedl pražský rozhlas ve své relaci Kulturní koutek pořad o Městském divadle v Příbrami, o jeho hercích, repertoáru, besedách s diváky a budově divadla. Způsob spolupráce divadla s veřejností byl dáván za příklad ostatním divadlům.[2]

Příbramské divadlo se naplno prosadilo jako kulturní středisko města i okresu a převzalo i péči nad vybranými ochotníky z benešovského, berounského a příbramského okresu. Pro tento účel zahájilo dne 17. listopadu 1963 svou činnost Amatérské studio při Městském divadle v Příbrami, které se stalo prvním učilištěm ve Středočeském kraji.[3] Ochotníci si pod dohledem pracovníků divadla doplňovali teoretické znalosti, které získali v základních kurzech Krajské lidové konservatoře a v základních osvětových kurzech pro ochotníky. Po absolvování teoretických kurzů následovala praktická část, nastudování některé ze Shakespearových her. Amatérské studio poskytovalo konzultace k dramaturgickým, režijním a výtvarným otázkám. Členem studia se mohl stát jednotlivec nebo celý soubor, tedy každý amatérský divadelní pracovník, který je aspoň dva roky členem některého souboru LUT a zaváže se, že bude se svým souborem dále pracovat a předávat získané zkušenosti. O přijetí členů studia rozhodovala umělecká komise při přijímacím pohovoru. Posuzoval se všeobecný kulturní rozhled uchazeče a praktická ukázka jeho herecké nebo režijní práce.[4]

V roce 1963 zavítal do Příbrami herec a režisér Jiří Císler, aby jako host režíroval pohádku Drak je drak čili kterak Žužličtí k rozumu přišli. Premiéra se konala dne 15. června 1963.

Řady divadelních pracovníků rozšířil v roce 1963 nový režisér Petr Freistadt z Oblastního divadla v Šumperku. Z téhož divadla přešli do Příbrami herci Ladislav Žid a Václav Lochovský. Novou posilou hereckého souboru se stala absolventka DAMU Hana Smrčková.[5]

[1] SOkA Příbram, fond MěstNV Příbram, Kronika Horního města Příbramě 1963, s. 269-270.

[2] SOkA Příbram, fond MěstNV Příbram, Kronika Horního města Příbramě 1964, s. 271.

[3] SOkA Příbram, fond MěstNV Příbram, Kronika Horního města Příbramě 1963, s. 269-270.

[4] Nové Příbramsko, roč. IV. (XII.), čís. 46, 23. listopad 1963, s. 2.

[5] Objevuje se i pod jménem Jana Smrčková.

O historii divadla se toho napsalo poměrně dost

Ale, co si budeme povídat, ne vždy byly historické údaje naprosto přesné. Proto jsme se rozhodli to napravit. A kam jinam se obrátit, než na opravdové odborníky. Tak vznikla úzká spolupráce se Státním okresním archivem Příbram. V této rubrice vás budeme průběžně informovat o tom, co se událo v divadle, o zajímavých premiérách, apod. A samozřejmě v časové chronologii. Je před námi dlouhá cesta – 57 let.

Všechny články z rubriky
Přihlášení Mobilní menu