rok 1964 – Divadlo uvádí první československou premiéru

Příbramské divadlo si v průběhu své existence mohlo připsat i několik prvenství. Jedním z nich byla i československá premiéra hry Vítězný Purlie od Ossie Davise, která se konala dne 16. ledna 1964.

Posluchači Amatérského studia při Krajském divadle v Příbrami po absolvování teoretického úvodu začali studovat tři Shakespearovy hry. Příbramská skupina pod vedením Mnislava Hofmanna se připravovala na inscenaci hry Jak se vám líbí.[1] V červenci předvedla herecká skupina pásmo monologů a dialogů z dramatického díla Williama Shakespeara. Uměleckou vedoucí skupiny byla herečka příbramského divadla Vlasta Fáberová.[2] Před představením pronesl dramaturg Krajského divadla Příbram Miloš Zbavitel projev ke 400. výročí narození Williama Shakespeara.[3]

Svazáci organizovaní při uliční organizaci ČSM v Domě kultury se obrátili na stranickou organizaci Krajského divadla se žádostí o spolupráci. Jejich cílem bylo založit v Příbrami Divadlo hudby a poesie. Profesionální divadlo se mělo podílet na režijní a organizační činnosti.[4] První konkursy se konaly dne 12. března na Malé scéně divadla. Konkursu se mohl zúčastnit každý ve věku od 15 let. Předpokladem pro úspěšné absolvování byla láska k poezii a umění recitace.[5]

Každý rok uvádělo divadlo zvláštní představení pro děti. Na 9. duben si přichystalo premiéru pohádky Tři zlaté vlasy děda Vševěda. Tento rok přinesl jednu novinku. Pohádka byla uvedena jako večerní představení a po hře následovala beseda. Vedoucí pracovníci divadla si od učitelů, členů SRPŠ, pracovníků odboru školství MNV a ONV a rodičů vyslechli názory na odehrané představení a programy zaměřené na mládež.[6] V dubnu proběhla také premiéra hry autorů Voskovce a Wericha Balada z hadrů. V této hře účinkoval také hudební soubor Permon a taneční orchestr Závodního klubu Jáchymovských dolů.

Poslední týden sezóny věnovalo divadlo hlavně zájezdové činnosti a představením v přírodě. V roce 1964 zavítalo např. na Zvíkov, do Vimperka, Poděbrad, Mladé nebo Hrádku.

Na počátku října zahájili náboroví pracovníci divadla prodej předplatného na rok 1965. Novinkou nového předplatného bylo rozšíření počtu abonentních her na 12.[7]

Ve foyeru divadla se v roce 1964 uskutečnily výstavy členů výtvarného kolektivu divadla. Jako první proběhla výstava výtvarné divadelní práce architekta Vlastimila Kouteckého. Na ni navázala výstava divadelního plakátu akademického malíře Stanislava Geislera.[8]
V hereckém souboru došlo k několika změnám. Václav Král odešel do Krajského divadla v Kolíně a Jana Smrčková do pražského divadla Na zábradlí. Novými členy souboru se stali Libuše Sobotová ze Slezského divadla Zdeňka Nejedlého v Opavě, Jaroslava Vošmiková z Východočeského divadla v Pardubicích, Václav Svěrák z Divadla Jiřího Wolkra v Praze a absolventi DAMU v Praze Jana Břežková a režisér Antonín Novotný.[9]

[1] Nové Příbramsko, roč. V. (XIII.), čís. 6, 8. únor 1964, s. 1.

[2] V průběhu zkoušek zřejmě došlo ke změně vedoucího skupiny.

[3] Nové Příbramsko, roč. V. (XIII.), čís. 27, 4. červenec 1964, s. 3.

[4] Nové Příbramsko, roč. V. (XIII.), čís. 7, 15. únor 1964, s. 1.

[5] Nové Příbramsko, roč. V. (XIII.), čís. 10, 7. březen 1964, s. 3.

[6] Nové Příbramsko, roč. V. (XIII.), čís. 12, 21. březen 1964, s. 3.

[7] Nové Příbramsko, roč. V. (XIII.), čís. 44, 31, říjen 1964, s. 3.; Příbramský zpravodaj, říjen 1964, s. 15.

[8] Příbramský zpravodaj, prosinec 1964, s. 15.

[9] Nové Příbramsko, roč. V. (XIII.), čís. 28, 11. červenec 1964, s. 3.

O historii divadla se toho napsalo poměrně dost

Ale, co si budeme povídat, ne vždy byly historické údaje naprosto přesné. Proto jsme se rozhodli to napravit. A kam jinam se obrátit, než na opravdové odborníky. Tak vznikla úzká spolupráce se Státním okresním archivem Příbram. V této rubrice vás budeme průběžně informovat o tom, co se událo v divadle, o zajímavých premiérách, apod. A samozřejmě v časové chronologii. Je před námi dlouhá cesta – 57 let.

Všechny články z rubriky
Přihlášení Mobilní menu