Rok 1968 – divadlo na protest normalizace uvedlo Jana Husa

Do nového roku vstoupilo příbramské divadlo dne 4. ledna premiérou hry Josefa Kajetána Tyla Paličova dcera. Paličovou dcerou oslavil své 60. narozeniny herec Václav Lochovský. Delegace krajských odborových orgánů předala herci vyznamenání 1. stupně Za zásluhy o výstavbu Středočeského kraje. Kolegové i diváci Václava Lochovského odměnili bouřlivým potleskem.

V únoru se vydala delegace příbramského divadla do Quedlinburgu v Německu. Navštívila tamní městské divadlo a projednávala uzavření smlouvy o spolupráci mezi divadly. Do konce sezóny měla na oplátku přijet do Příbrami návštěva zástupců německého divadla. Po jejich příjezdu mělo dojít k podpisu dvojjazyčné smlouvy o spolupráci. Součástí dohody byla dramaturgická spolupráce mezi divadly a vzájemné předávání zkušeností. Od roku 1969 měla začít výměnná představení

Příbramské divadlo spolupracovalo i s podniky, které ve městě působily. Pro Uranové doly, n. p. pořádalo uzavřená představení pro zaměstnance, která se těšila velké oblibě. Posledním představením pro UD před koncem sezony se stala Shakespearova komedie Mnoho povyku pro nic. Konalo se 15. června v přírodě na Baníku.

Divadlo se na prázdniny uzavřelo a všichni se pomalu začínali těšit na novou sezónu. Nikdo netušil, co přijde. V noci z 20. na 21. srpen 1968 zahájily armády Sovětského svazu, Maďarska, Bulharska, Polska a NDR operaci, která vyústila v úplnou okupaci Československa. Nastoupila doba normalizace.

Vzhledem k mimořádným událostem, které proběhly v srpnu, se opozdilo i zahájení divadelní sezóny. Zahajovacím představením se dne 14. září stala veselohra Mnoho povyku pro nic pro pracovníky Rudných dolů. I přes velké technické a personální potíže se 26. září uskutečnila premiéra hry Josefa Kajetána Tyla Jan Hus. Zařazení Jana Husa nebylo náhodné. Divadlo se tak vyjádřilo k nastalé situaci. Jan Hus vystřídal v repertoáru původně plánovanou hru V. Suchovo-Kobylina Svatba Krečinského.


Ukázka z uvedení Tylova Jana Husa se objevila i ve filmovém týdeníku Čs. státního filmu.

Hlavně pro zájezdové účely nastudovalo divadlo pásmo monologů a poesie s názvem Milujeme svůj národ. Pásmo sestavil dramaturg Miloš Zbavitel a nastudoval režisér Čestmír Kovář. Další reakcí na nastalou situaci byla premiéra Čapkova dramatu R.U.R., která se uskutečnila dne 7. listopadu 1968.

V listopadu zahájilo divadlo cyklus vážné hudby. Každý měsíc byl do programu zařazen koncert, často za účasti pražských virtuosů nebo celých hudebních souborů.

Profesionální herci pokračovali ve spolupráci s ochotnickými soubory ve svém okolí. S velkým ohlasem se setkala hra se zpěvy Podskalák od Karla Hašlera, kterou uvedl Pěvecký a hudební soubor ZK Uranových dolů. Režie se jako host ujal člen příbramského divadla Jiří Hasil.

[1] Nové Příbramsko, roč. 17, čís. 2, 12. leden 1968, s. 3.
[2] Nové Příbramsko, roč. 17, č. 7, 16. únor 1968, s. 3.
[3] Nové Příbramsko, roč. 17, č. 26, 14. červen 1968, s. 3.
[4] Nové Příbramsko, roč. 17, č. 37, 13. září 1968, s. 3.
[5] Nové Příbramsko, roč. 17, č. 47, 15. listopad 1968, s. 3.
[6] SOkA Příbram, fond MěstNV Příbram, Kroni

O historii divadla se toho napsalo poměrně dost

Ale, co si budeme povídat, ne vždy byly historické údaje naprosto přesné. Proto jsme se rozhodli to napravit. A kam jinam se obrátit, než na opravdové odborníky. Tak vznikla úzká spolupráce se Státním okresním archivem Příbram. V této rubrice vás budeme průběžně informovat o tom, co se událo v divadle, o zajímavých premiérách, apod. A samozřejmě v časové chronologii. Je před námi dlouhá cesta – 57 let.

Všechny články z rubriky
Přihlášení Mobilní menu