Rok 1969 – začíná Hudební festival Antonína Dvořáka

V dubnu zavítalo do Příbrami pražské divadlo Rokoko. Ve dnech 12. – 20. dubna uspořádalo celkem 10 představení muzikálu Jaroslava Dietla a Zdeňka Petra Filosofská historie na motivy hry Aloise Jiráska. V hlavních rolích se návštěvníkům představili Karel Štědrý, Vlastimil Bedrna, Josef Zíma, Karel Hála, Jitka Zelenková a další. Všechna představení byla beznadějně vyprodána.[1]

Rok 1969 se stal začátkem tradice, která přetrvala do současnosti. Ve dnech 4. – 9. května se v sále divadla uskutečnil první ročník Hudebního festivalu Antonína Dvořáka. Idea festivalu se začala realizovat už na konci roku 1968. Cílem festivalu byla oslava a uctění Dvořákova díla a života. Zároveň se měl stát obdobou Pražského jara. Členy přípravného výboru byli i přední hudební znalci.[2] Přípravy festivalu podpořil MěstNV Příbram, který předběžně slíbil finanční podporu ve výši 15 000 Kčs a ONV Příbram přislíbil 20 000 Kčs.[3] V neděli 4. května zahájil festival Prof. dr. Václav Holzknecht, ředitel Státní konzervatoře a Pražského hudebního jara. Následoval koncert Čs. orchestru mladých filharmoniků. Večernímu programu předcházelo položení květin k bustě Antonína Dvořáka na Vysoké. Hosty přivítal předseda školské a kulturní komise ONV Václav Brynda a projev pronesl zástupce ministerstva kultury. Z Vysoké se delegace přesunula do Příbrami na Dvořákovo nábřeží, kde položila věnec k mistrovu pomníku.[4] První ročník festivalu se setkal s příznivými ohlasy.

Dne 8. června se na příbramské scéně sešlo téměř sto tanečníků, aby divákům předvedli Slovanské tance Antonína Dvořáka. Děti ve věku od 5 do 14 let, které navštěvují zájmový kroužek pohybové výchovy při Domě kultury. Opět pod vedením pracovnice divadla Olgy Veselé předvedly děti návštěvníkům výsledky své celoroční práce.[5]

Z premiér, které se uskutečnily v roce 1969, zmiňme např. hru Náš táta Kondelík, která se uskutečnila 29. dubna. Před zahájením představení vcházela mezi obecenstvo skupina muzikantů, aby tak uvedla diváky do děje. Sympatie diváků si získal Jiří Hasil, který ztvárnil titulní roli.[6]

Dne 15. května mělo na příbramské scéně premiéru Steinbeckovo drama O myších a lidech, které bylo označováno za nevšední počin. Představení bylo kladně hodnoceno i kritikou.[7]

Poslední premiérou před ukončením divadelní sezóny se dne 19. června stala komedie Oscara Wilda Jak je důležité míti Filipa. Režie se jako host ujal Jaroslav Novotný. Touto komedií se anglický dramatik poprvé dostal na scénu divadla v Příbrami.[8]

V listopadu 1969 si divadlo připomnělo 10. výročí svého vzniku. Před deseti lety zahajovalo svou činnost uvedením české původní hry Františka Pavlíčka Labyrint srdce. Pro oslavu výročí si divadlo opět zvolilo českou inscenaci – hru Jana Drdy Dalskabáty, hříšná ves aneb Zapomenutý čert. Do hlavních rolí byli obsazeni hlavně ti herci, kteří v divadle působí od jeho počátku.[9] Premiéra se uskutečnila dne 6. listopadu. Ještě před premiérou byla ve foyeru divadla otevřena výstava obrazů známého herce a malíře, příbramského rodáka Josefa Hlinomaze.

Příbramské divadlo se v roce 1969 rozloučilo s dramaturgem Milošem Zbavitelem, který odešel do Slezského divadla v Opavě. Herec Rudolf Leitner přešel do Východočeského divadla v Pardubicích. Jako nový dramaturg byl angažován Bohumil Nekolný. Z vojenské prezenční služby se do divadla vrátil herec Vladimír Kulhavý a z Horáckého divadla v Jihlavě přišel Miroslav Krejča.[10] V pátek 10. ledna zemřel náhle člen hereckého souboru Václav Lochovský. Dne 17. ledna se v budově divadla konalo rozloučení. Nad hlavním vchodem divadla vlál černý prapor. Rakev se zesnulým byla vystavena už od 9 hodin. Herci příbramského divadla stáli u rakve jako čestná stráž.[11] Za umělecký soubor se s kolegou rozloučil herec Miroslav Samek. Poslední rozloučení proběhlo v krematoriu v Motole. Za divadlo se obřadu účastnil dramaturg Miloš Zbavitel.[12] Václav Lochovský působil v Příbrami od roku 1963.

[1] Nové Příbramsko, roč. 18, č. 15, 18. dubna 1969, s. 3.
[2] SOkA Příbram, fond MěstNV Příbram, kronika Horního města Příbram 1969, s. 38-39.
[3] Nové Příbramsko, roč. 18, č. 8, s. 3.
[4] Nové Příbramsko, roč. 18, č. 18. s. 1.
[5] Nové Příbramsko, roč. 18, č. 22, 8. červen 1969, s. 3.
[6] Nové Příbramsko, roč. 18, č. 18, 8. květen 1969, s. 3.
[7] Nové Příbramsko, roč. 18, č. 20, 23. květen, s. 3.
[8] Nové Příbramsko, roč. 18, č. 23, 13. červen 1969, s. 3.
[9] Nové Příbramsko, roč. 18, č. 39, 10. říjen, s. 3.
[10] Nové Příbramsko, roč. 18, č. 30, 8. srpen 1969, s. 3.
[11] SOkA Příbram, fond MěstNV Příbram, kronika Horního města Příbram 1969, s. 100.
[12] Nové Příbramsko, roč. 18, č. 3, 24. leden 196

O historii divadla se toho napsalo poměrně dost

Ale, co si budeme povídat, ne vždy byly historické údaje naprosto přesné. Proto jsme se rozhodli to napravit. A kam jinam se obrátit, než na opravdové odborníky. Tak vznikla úzká spolupráce se Státním okresním archivem Příbram. V této rubrice vás budeme průběžně informovat o tom, co se událo v divadle, o zajímavých premiérách, apod. A samozřejmě v časové chronologii. Je před námi dlouhá cesta – 57 let.

Všechny články z rubriky
Přihlášení Mobilní menu