rok 1980 – František Černý se stává novým ředitelem divadla

První premiérou nového roku se 10. ledna stala veselohra Jiřího Štycha, Brychta za nic nemůže, která se odehrává na současné vesnici. Režie se pohostinsky ujal Rudolf Fleischer. V roli ekonoma Jana Brychty se alternovali Vladimír Mrva a Michal Roneš. V dalších rolích vystupovali Rudolf Leitner, Jiří Hasil, Eva Trunečková, Ludmila Marečková, Eva Vojtová, Magda Weigertová, Libuše Sobotová, Emil Kavan a Antonín Stockinger. Scénu a kostýmy vytvořili hostující výtvarníci Jiří Dvořák a Jan Sládek.[1]

20. března měla premiéru hra Petera Shaffera Komedie ve tmě. Na diváky čekal netradiční začátek. Hlediště divadla tonulo ve tmě a ozvalo se hlášení oznamující, že vypadly pojistky. Ale to vše patřilo k představení. Komedii režíroval Jiří Nesvadba jako host a vytvořil i návrh scény. Kostýmy byly prací hostující výtvarnice Marie Wenigové.[2]

Trochu odlišnou premiérou byla 5. června komedie Valentina Katajeva Bláznivé nedělní tango. Hostující režisér Jiří Císler využil zkušeností z divadla Semafor a Činoherního klubu. Inscenace tak získala novou netradiční podobu. Jiří Císler byl zároveň i autorem hudby, kterou zajišťoval orchestr Pavla Eliáše přímo na jevišti. Do hlavní role Zajceva byl obsazen Michal Roneš.[3]

Do nové sezony vstoupilo divadlo s novým ředitelem a první premiérou pod novým vedením se 22. října 1980 stala Schillerova tragédie Marie Stuartovna, která patří k nejnáročnějším divadelním kusům. Režisér Emil Kadeřávek se zaměřil na vykreslení konfliktu mezi starým a novým způsobem myšlení. Do hlavních rolí znepřátelených královen byly obsazeny Eva Trunečková a Jarmila Kolářová. Role Mortimera byla svěřena Jaromíru Medunovi.

V závěru roku připomnělo příbramské divadlo svým návštěvníkům 50. výročí úmrtí spisovatele Aloise Jiráska. Při té příležitosti uvedlo 10. prosince premiéru jeho dramatu o čtyřech dějstvích s názvem Vojnarka. V představení byla použita nahrávka symfonické básně Antonína Dvořáka Holoubek v podání České filharmonie pod taktovkou Václava Neumanna. Kromě toho zazněly Lidové písně ze sbírky Otakara Hostinského v hudební realizaci Jaroslava Krčka a souboru Chorea Bohemica. V titulní roli Madleny Vojnarové vystoupila Libuše Jiskrová. V roli Antonína Havla vystupoval jako host Vladimír Brabec. Hru režíroval Rudolf Rouček.[5]

Pro dětské publikum připravilo divadlo premiéru pohádky Pyšná princezna, která se konala 25. září. Režisér Jiří Svoboda do hlavních rolí prince Miroslava a princezny Krasomily obsadil Vladimíra Mrvu a Hanu Štrudlovou.

Dne 8. února 1980 se v divadle konala slavnostní schůze. Brigáda socialistické práce slavila 5 let od svého založení. Celkem sdružovala 26 členů z uměleckého úseku. Brigáda převzala záštitu nad sportovními akcemi v divadle a navázala spolupráci s BSP PÚD Uranových dolů. Pro děti zaměstnanců připravovala brigáda dětská představení a program na oslavu dne horníků. Pro fotbalisty připravovali členové soutěže. Součástí slavnostní schůze bylo udělení stříbrných a bronzových odznaků 14 hercům a herečkám. V roce 1979 odpracovala BSP celkem 1605 brigádnických hodin.[6]

Od 25. do 30. dubna se v rámci oslav 35. výročí osvobození konal v Kladně Festival středočeských divadel. Zahajovacím představením se stala hra bratří Čapků Ze života hmyzu, kterou předvedlo Divadlo Jaroslava Průchy Kladno. Krajské divadlo Příbram se festivalu zúčastnilo s inscenací Sem padají hvězdy.[7]

U Památníku Antonína Dvořáka ve Vysoké byl 10. května zahájen XII. ročník Hudebního festivalu Antonína Dvořáka. Kromě oslav výročí osvobození byl dvanáctý ročník výjimečný také tím, že v roce 1980 uplynulo sto let od první návštěvy Antonína Dvořáka ve Vysoké. Odpoledne vystoupil Středočeský symfonický orchestr s výběrem ze Slovanských tanců, krojovaný pěvecký sbor JZD 1. máje z Trnavy, sbor Česká píseň z Berouna a soubor Hlahol z Nymburka. Večer byl festival zahájen v sále příbramského divadla koncertem Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK pod taktovkou dirigenta Jiřího Bělohlávka.[8] V dalších dne měli návštěvníci možnost slyšet Sukův komorní orchestr FOK s dirigentem Hynkem Farkačem a sólistou Josefem Sukem, Litevské kvarteto nebo Sofijský filharmonický orchestr.

Po prázdninách se znovu otevřelo Amatérské divadelní studio. Zájemci se mohli hlásit na oddělení ZUČ OKS v Domě kultury.

V roce 1980 uplynulo 140 let od narození ruského hudebního skladatele Petra Iljiče Čajkovského. Při té příležitosti hostilo příbramské divadlo již třetí ročník interpretační soutěže ve hře na klavír a smyčcové nástroje. Ve dnech 13. a 14. prosince se v divadelním sále sešlo téměř 60 umělců, kteří se přímo nezabývali koncertováním, ale studovali hudbu pro radost.[10] Navštěvovali soustředění a semináře, kde měli možnost konzultací s významnými koncertními umělci. Dvoudenní soutěž zakončil 14. prosince koncert vítězů. Celý program natáčel Československý rozhlas.[11]

V roce 1980 se novým ředitelem divadla stal František Černý, který ve funkci vystřídal Květu Houdlovou.

[1] Nové Příbramsko, roč. 29, čís. 4, 1. únor 1980, s. 3.

[2] Nové Příbramsko, roč. 29, čís. 13, 4. duben 1980, s. 3.

[3] Nové Příbramsko, roč. 29, čís. 25, 13. červen 1980, s. 3.

[4] Nové Příbramsko, roč. 29, čís. 44, 7. listopad 1980, s. 3.

[5] Nové Příbramsko, roč. 29, čís. 48, 5. prosinec 1980, s. 3.

[6] Nové Příbramsko, roč. 29, čís. 6, 15. únor 1980, s. 3.

[7] Nové Příbramsko, roč. 29, čís. 19, 9. květen 1980, s. 3.

[8] Nové Příbramsko, roč. 29, čís. 20-21, 18. květen 1980, s. 3.

[9] Příbramský zpravodaj, květen 1980, s. 8.

[10] Příbramský zpravodaj, prosinec 1980, s. 14.

[11] Nové Příbramsko, roč. 29, čís. 48, 5. prosinec 1980, s. 3.

O historii divadla se toho napsalo poměrně dost

Ale, co si budeme povídat, ne vždy byly historické údaje naprosto přesné. Proto jsme se rozhodli to napravit. A kam jinam se obrátit, než na opravdové odborníky. Tak vznikla úzká spolupráce se Státním okresním archivem Příbram. V této rubrice vás budeme průběžně informovat o tom, co se událo v divadle, o zajímavých premiérách, apod. A samozřejmě v časové chronologii. Je před námi dlouhá cesta – 57 let.

Všechny články z rubriky
Přihlášení Mobilní menu