Rok 1985 Po představení – diskotéka

Rok 1985 se nesl ve znamení oslav 40. výročí osvobození Československa. Divadlo se do oslav rovněž zapojilo.

První premiérou roku se stalo uvedení dvoudílného muzikálu z pera Vladimíra Renčína Nejkrásnější válka na motivy Aristofanovy Lysistraty. Vladimír Renčín se zabýval především ilustrací a karikaturou. Muzikál Nejkrásnější válka byl jeho dramatickým debutem. Nabídka napsat libreto k muzikálu přišla v 60. letech z hradeckého divadla. Hudbu složil Jindřich Brabec a texty písní Hana Čiháková. Autoři si mysleli, že Nejkrásnější válka v Hradci vznikla a zde také zůstane. Dílo se postupem času rozšířilo i do dalších divadel a stalo se součástí repertoáru. Příbramskou inscenaci režíroval Emil Kadeřávek. Kostýmy a scénu vytvořili výtvarníci Vladimír Všetečka a Jarmila Křížková. Na představení se podílel orchestr Experiment a hudební nastudování měl na starosti Pavel Eliáš.[1] V obsazení se objevila velká část hereckého souboru a zejména mladší herci. Představení bylo diváky přijato velmi kladně.[2]

27. února se konala premiéra dramatizace novely Bohumila Hrabala Ostře sledované vlaky. Příběh jedné železniční stanice odehrávající se v roce 1945 režíroval Zdeněk Staňkovský. Scénu a kostýmy vytvořila Jarmila Křížková. Do hlavních rolí byli obsazeni Jindřich Hrdý, Vítězslav Jirsák, Miroslav Vrba, Eva Vojtová ad.[3]

U příležitosti 40. výročí osvobození Československa vytvořil Antonín Dvořák dramatickou koláž z historických dokumentů a veršů českých básníků s názvem Z horoucí lásky k nim… Sám představení i pohostinsky režíroval. V inscenaci byly použity verše Stanislava Kostky Neumanna, Františka Halase, Vítězslava Nezvala, Josefa Hory, Milana Jariše, Františka Hrubína a Jaroslava Seiferta. Scénu vytvořila Jarmila Křížková a kostýmy Libuše Pražáková j. h. Předpremiéra proběhla 26. dubna a československá premiéra následovala 4. května.[4]

Na konci května proběhla premiéra dramatu žen na španělském venkově Dům Bernardy Alby od autora Federica Garcíi Lorcy v režii Emila Kadeřávka. Do hlavních rolí byly obsazeny Libuše Sobotová, Eva Trunečková, Alena Konopíková, Michaela Dolinová, Ivana Šormová, Magda Weigertová, Radka Boháčová a Zuzana Schulzová. Scénu a kostýmy vytvořili Vladimír Všetečka a Jarmila Křížková.[5]

Po prázdninách se v repertoáru objevila tragikomedie z pera Antona Pavloviče Čechova Tři sestry. Byla uvedena v rámci Měsíce československo-sovětského přátelství.[6] V režii Emila Kadeřávka se v na jevišti objevili Jaroslav Pešice, Zuzana Schulzová, Jarmila Kolářová, Alena Konopíková, Hana Ornestová ad. Scénu navrhl Vladimír Všetečka a kostýmy vytvořila Milica Gedeonová j. h. Premiéra se konala 2. října.[7]

Především mládeži byla určena hra Princ a chuďas autora Marka Twaina. Premiéra se konala 18. prosince a hra se stala součástí předplatného Klubu mladého diváka. Inscenaci režíroval Roman Meluzín. Scénu a kostýmy vytvořila Jarmila Křížková. Hudbu složili Jiří Cerha a Lubor Šonka, texty písní napsal Ladislav Kantor. O hudební nastudování se staral Pavel Eliáš. Choreografii vytvořil Karel Bednář j. h.[8]

Dne 18. ledna se v divadelním sále konalo okresní kolo Svazové soutěže Písně přátelství. Celkem se ho zúčastnilo 6 dětských a 5 dospělých sborů. Dopoledne vystupovaly dětské sbory. Nejlépe byl hodnocen Příbramský dětský sbor. Odpoledne se konala vlastní soutěž o postup do krajského kola. Do krajského kola postoupil sbor učitelek MŠ pod vedením sbormistryně Miloslavy Brodníčkové.[9] Město Příbram se stalo pořadatelem soutěže už v roce 1984.

Soubor příbramského divadla pokračoval v tvorbě pořadu s názvem Dnes večer: kabaret. Program sestavil Roman Meluzín. Scénky a písničky vybíral z tvorby Jiřího Suchého, Jiřího Šlitra, Marka Twaina, Miroslava Horníčka, Gustava Oplustila a dalších. Součástí pořadu bylo i okénku hostů, kam se zvali populární herci a zpěváci. Nově se Dnes večer: kabaret uváděl v prostorách restaurace Sevastopol na Sabáku.[10] Reprízy se měly konat v březnu, dubnu a květnu. Inscenaci obnovil režisér Zdeněk Staňkovský ve výpravě Vladimíra Všetečky a kostýmech Jarmily Křížkové. Hudební nastudování vedl Pavel Eliáš. Na pořadu spolupracoval orchestr Experiment. Účinkovali členové Krajského divadla Příbram a zpívala Hana Křížková. Za vstupné se vybíralo 25 Kčs.[11]

Už tradičně byl 10. května na Vysoké zahájen XVII. ročník Hudebního festivalu Antonína Dvořáka vystoupením Souboru pražských trubačů. V pestrém programu vystoupil Středočeský symfonický orchestr Poděbrady se sólistkou Norou Grumlíkovou, Symfonický orchestr Mariánské Lázně, Východočeský státní komorní orchestr Pardubice. Milovníci opery mohli navštívit představení Verdiho opery Rigoletto v provedení Státního divadla F. X. Šaldy v Liberci. Pro příznivce baletu bylo připraveno vystoupení sólistů baletu Národního divadla. Závěrečný koncert patřil divadelním varhanám. 17. května se uskutečnil koncert pro varhany a harfu v podání Jiřiny Pokorné a Libuše Váchalové. Zazněly Bachovy a Händelovy skladby. V repertoáru se objevily skladby současných autorů, francouzského varhaníka Duprého a českého autora Petra Ebena.[12]

Pro mládež připravilo divadlo na budoucí sezonu 1985/1986 skupiny předplatného Klubu mladého diváka. Pro žáky 6. – 8. tříd základních škol byly určeny skupiny M1 a M1C. Představení začínala vždy v 17 hodin a za legitimaci na pět představení bez dopravy se platilo 30 Kčs. Pro učňovskou a studující mládež byla určena skupina M2. Představení začínala v 18.30. Skupina M2 zahrnovala 10 představení včetně diskoték, které se konaly vždy po dvou hrách. Cena předplatného bez dopravy byla stanovena na 90 Kčs.[13]

[1] SOkA Příbram, fond Divadlo Antonína Dvořáka Příbram, Divadelní program k inscenaci Nejkrásnější válka.
[2] Nové Příbramsko, roč. 34, čís. 3, 18. leden 1985, s. 3.
[3] SOkA Příbram, fond Divadlo Antonína Dvořáka Příbram, Divadelní program k inscenaci Ostře sledované vlaky.
[4] SOkA Příbram, fond Divadlo Antonína Dvořáka Příbram, Divadelní program k inscenaci Z horoucí lásky k nim…
[5] SOkA Příbram, fond Divadlo Antonína Dvořáka Příbram, Divadelní program k inscenaci Dům Bernardy Alby.
[6] SOkA Příbram, fond MěstNV Příbram, Obecní kronika hornického města Příbram 1985, s. 105.
[7] SOkA Příbram, fond Divadlo Antonína Dvořáka Příbram, Divadelní program k inscenaci Tři sestry.
[8] SOkA Příbram, fond Divadlo Antonína Dvořáka Příbram, Divadelní program k inscenaci Princ a chuďas.
[9] Nové Příbramsko, roč. 34, čís. 4, 25. leden 1985, s. 3.
[10] Příbramský zpravodaj, březen 1985, s. 13.
[11] Nové Příbramsko, roč. 34, čís. 9, 1. březen 1985, s. 3.
[12] Příbramský zpravodaj, květen 1985, s. 9.
[13] Nové Příbramsko, roč. 34, čís. 41, 11. říjen 1985, s. 3.

O historii divadla se toho napsalo poměrně dost

Ale, co si budeme povídat, ne vždy byly historické údaje naprosto přesné. Proto jsme se rozhodli to napravit. A kam jinam se obrátit, než na opravdové odborníky. Tak vznikla úzká spolupráce se Státním okresním archivem Příbram. V této rubrice vás budeme průběžně informovat o tom, co se událo v divadle, o zajímavých premiérách, apod. A samozřejmě v časové chronologii. Je před námi dlouhá cesta – 57 let.

Všechny články z rubriky
Přihlášení Mobilní menu