Rok 1987 – Divadlo má nového ředitele

Do roku 1987 vstoupilo divadlo s novým ředitelem. V jeho čele stanul Rudolf Kamínek, absolvent pražské DAMU, obor herectví. Před příchodem do Příbrami působil na scénách v Karlových Varech, Hradci Králové a v Kladně. Do funkce nastoupil v září 1986.[1]

V březnu se na jevišti příbramského divadla objevila hra dramatika, prozaika a básníka Tennessee Williamse Tramvaj do stanice Touha. Hra o Jižance Blanche Du Bois, která se ocitá v tvrdém a nechápajícím světě. Ocitá se tváří v tvář krutému násilí a čelí šílenství. Inscenaci režíroval Roman Meluzín. Scénu a kostýmy vytvořila Jarmila Křížková. Hudbu složil Pavel Eliáš. Do hlavních rolí Blanche a Stanleye byli obsazeni Magda Weigertová a Luděk Čtvrtlík. Premiéra se konala 11. března.[2]

V roce 1987 oslavil člen hereckého souboru Jiří Hasil 60. narozeniny. Divadlo k této příležitosti uvedlo komedii G. Feydeaua Brouk v hlavě. Jiří Hasil v ní vytvořil hlavní dvojroli Viktora Emanuela Champsboisy a Boutona. Režie inscenace se ujal Rudolf Rouček. Scénu navrhl Vladimír Všetečka a kostýmy vytvořil Josef Jelínek jako host. Premiéry komedie Brouk v hlavě proběhly ve dnech 29. a 30. dubna.[3]

K 70. výročí Velké říjnové socialistické revoluce uvedlo Krajské divadlo hru sovětského autora Alexeje Kazanceva Na jaře se k tobě vrátím a studiové představení básnické poémy Sergeje Jesenina Anna Sněginová. Premiéra Anny Sněginové se konala 11. září. Předpremiéra se konala již 24. června a o dva dny později se představení opakovalo pro důchodce.[4]  Obě inscenace se uváděly také jakou součást programu pro studenty a učně.[5] Hra Na jaře se k tobě vrátím vznikla na motivy románu Jak se kalila ocel a dopisů N. A. Ostrovského. Inscenaci režíroval Roman Meluzín, scénu a kostýmy vytvořil Karel Glogr jako host. Premiéra se konala 4. listopadu. [6]

Na počest 70. narozenin profesora Vojtěcha Trapla, příbramského rodáka a dramatika, uvedlo divadlo jeho hru Kdo jinému jámu kopá.[7] U příležitosti tohoto jubilea byl profesoru Traplovi udělen prezidentem republiky Řád práce. Premiéra byla současně i premiérou československou a Vojtěch Trapl ji pohostinsky režíroval. Výpravu inscenace zajistil Vladimír Všetečka.[8] Československá premiéra se odehrála 23. září.

Ve vzdělávacím cyklu pro děti a mládež s názvem Mládež a kultura připravilo Městské kulturní středisko celkem 18 divadelních představení pro mateřské školy a 10 představení pro základní školy. Zúčastnilo se jich 5 239 žáků.[9] Pro děti nastudoval herecký soubor pohádku Jaroslava Totě Kocour v botách a v klobouku. V režii Rudolfa Roučka se v hlavní roli kocoura Moura představil Radek Krejčí jako host. Scénu navrhl Vladimír Všetečka a kostýmy Josef Jelínek jako host. Premiéra se konala 2. prosince.[10]

Ke květnovým dnům už neodmyslitelně patří hudba. V roce 1987 se konal XIX. hudební festival Antonína Dvořáka. 10. května proběhlo tradiční zahájení v areálu Památníku Antonína Dvořáka na Vysoké. Vystupovala při něm Posádková hudba Příbram.[11] Téhož dne večer proběhl koncert Severočeské státní filharmonie z Teplic v divadelním sále Domu kultury. V průběhu festivalu se obecenstvu představily Středočeský symfonický orchestr Poděbrady, Doležalovo kvarteto. Jedním z vrcholů festivalu byl varhanní koncert v podání Jamese Kibbie, který vystupoval také na Pražském jaru. Pro milovníky opery bylo připraveno vystoupení sólistů opery Národního divadla a opera Rusalka v provedení Jihočeského divadla v Českých Budějovicích. 17. května zakončil festival koncert Filmového symfonického orchestru Praha.[12]

Při Okresním kulturním středisku Příbram fungovaly pohybové a hudební kursy. V červnu se konala závěrečná vystoupení. 9. června proběhlo v divadelním sále vystoupení žáků pohybové výchovy pod vedením J. Topinkové.[13] O týden později se konal závěrečný koncert posluchačů hudebních kurzů. V  roce 1986 se konal v divadelním sále, v roce 1987 se přesunul do koncertní síně zámku v Zalužanech.[14]

Velkým úspěchem byla korunována spolupráce Krajského divadla s dramatickým kroužkem ZK Kovohutě Příbram. Jiří Hasil, herec příbramského divadla, byl patronem souboru a zároveň jeho režisérem. Pod jeho vedením se uskutečnila 4 představení Molièrovy hry Skapinova šibalství. V hlavní roli Skapina se obecenstvu představil František Kuba. Představení se konala v lesním divadle Na Skalce a celkově je navštívilo zhruba 900 diváků.[15]

Ve dnech 11. – 13. září hostila Malá scéna přehlídku loutkářských souborů. Součástí přehlídky byla výstava loutek a scénografie, kterou si návštěvníci mohli prohlédnout ve dnech 1. – 13. září.[16]

[1] Nové Příbramsko, roč. 36, čís. 3, 16. leden 1987, s. 3.
[2] SOkA Příbram, fond Divadlo Antonína Dvořáka Příbram, Divadelní program k inscenaci Tramvaj do stanice Touha.
[3] Nové Příbramsko, roč. 36, čís. 17-18, 25. duben 1987, s. 3.
[4] Nové Příbramsko, roč. 36, čís. 26, 15. červen 1987, s. 3.
[5] SOkA Příbram, fond MěstNV Příbram, Příbramská obecní kronika 1987, s. 67.
[6] SOkA Příbram, fond Divadlo Antonína Dvořáka Příbram, Divadelní program k inscenaci Na jaře se k tobě vrátím.
[7] Nové Příbramsko, roč. 36, čís. 21, 15. květen 1987, s. 3.
[8] SOkA Příbram, fond MěstNV Příbram, Příbramská obecní kronika 1987, s. 67.
[9] SOkA Příbram, fond MěstNV Příbram, Příbramská obecní kronika 1987, s. 68.
[10] SOkA Příbram, fond Divadlo Antonína Dvořáka Příbram, Divadelní program k inscenaci Kocour v botách a v klobouku.
[11] Příbramský zpravodaj, květen 1987, s. 4.
[12] SOkA Příbram, fond MěstNV Příbram, Příbramská obecní kronika 1987, s. 83.
[13] Nové Příbramsko, roč. 36, čís. 29, 10. červenec 1987, s. 3.
[14] Nové Příbramsko, roč. 36, čís. 28, 3. červenec 1987, s. 3.
[15] Nové Příbramsko, roč. 36, čís. 31, 24. červenec 1987, s. 3.
[16] Příbramský zpravodaj, září 1987, s. 12-13.

O historii divadla se toho napsalo poměrně dost

Ale, co si budeme povídat, ne vždy byly historické údaje naprosto přesné. Proto jsme se rozhodli to napravit. A kam jinam se obrátit, než na opravdové odborníky. Tak vznikla úzká spolupráce se Státním okresním archivem Příbram. V této rubrice vás budeme průběžně informovat o tom, co se událo v divadle, o zajímavých premiérách, apod. A samozřejmě v časové chronologii. Je před námi dlouhá cesta – 57 let.

Všechny články z rubriky
Přihlášení Mobilní menu