Obchodní podmínky

Obchodní podmínky Divadla A. Dvořáka Příbram

REZERVACE VSTUPENEK

Každá rezervace má nastaven limit, do kdy je možné vstupenky tímto způsobem rezervovat.

Povolené typy rezervací s uvedeným způsobem úhrady a vyzvednutím vstupenek jsou vždy uvedeny v košíku, který se zobrazí po vybrání počtu vstupenek v akci.

Po dokončení rezervace vstupenek se na obrazovce vždy zobrazí číslo a jméno rezervace, dále pak platnost rezervace a informace týkající se doručení vstupenek.
Typy rezervací:

Pokladna předprodeje – osobní vyzvednutí vstupenek
Vstupenky je možné rezervovat do 7 kalendářních dnů před termínem akce, platnost rezervace je 7 dní. Při tomto způsobu rezervace vstupenky zaplatíte při jejich vyzvednutí na některém z prodejních míst. V závěrečném kroku rezervace se zobrazí seznam prodejních míst, kde můžete rezervované vstupenky vyzvednout a zaplatit.

Platba platební kartou online – eVstupenka

Informace k platbě bankovní kartou online

Platba bankovní kartou online probíhá na základě platební brány na osvědčeném systému Gopay. Tato brána umožňuje přijímat bankovní karty VISA, VISA Electron, MasterCard a Maestro při on-line transakcích postavených na standardu nazvaném 3-D Secure pro jedinečnou identifikaci všech stran zapojených do transakce. Hlavní výhodou platební brány je výrazné zvýšení bezpečnosti transakcí z hlediska všech zapojených stran – držitele karty, obchodníka, vydavatelské banky a zúčtující banky.

Jak platit vybrané vstupenky prostřednictvím platební karty on-line

Po výběru vstupenek budete vyzváni k úhradě vstupenek prostřednictvím tlačítka ZAPLATIT. Po kliknutí na toto tlačítko Vás systém přesměruje do systému Gopay, kde budete vyzváni k zadání údajů o Vaší kartě, kterou budete vstupenky hradit (číslo a platnost karty, kontrolní kód – CVC 2,CVV2). Na této obrazovce uvidíte jméno obchodníka, kterému částku za vstupenky hradíte, částku za Vámi vybrané vstupenky a číslo objednávky.

Pokud využíváte zabezpečenou kartu v 3-D Security System, budete na následující stránce vyzváni k zadání hesla pro autorizaci platby po internetu.

Jestliže bude platba kartou v systému Gopay úspěšná, bude Vaší objednávce přiděleno identifikační číslo a automaticky budete přesměrováni zpět na rezervační portál, kde budete informováni o kladném výsledku. Následně budete mít možnost si vytisknout přehled vstupenek uhrazených bankovní kartou.

Pokud bude úhrada vstupenek neúspěšná, budete také automaticky přesměrováni zpět do rezervačního portálu, kde se zobrazí výsledek platby. Vámi vybrané vstupenky budou uvolněny z virtuálního košíku zpět do prodeje.

K nepotvrzení autorizace platby může dojít z následujících důvodů:

omylem vyplněny špatné údaje o platební kartě,

v době platby nebyla na účtu zákazníka dostatečná hotovost k provedení platby,

platební karta nemá povolené použití pro transakce na internetu. V tomto případě je nezbytné obrátit se přímo na vydavatele karty – Vaši banku,

technický problém nebo jiný problém s kartou – expirace, překročen limit, technický problém v autorizačním centru apod.,
Osobní vyzvednutí vstupenek

Zaplacené vstupenky si budete moci vyzvednout ve všech prodejních místech Divadla A. Dvořáka Příbram.

eVstupenka

Pokud si zvolíte tento způsob doručení rezervovaných vstupenek, budete moci si po úspěšné úhradě vytisknout vstupenky na své tiskárně a to ze seznamu Mé rezervace po Vašem přihlášení na tento portál. K vytištění eVstupenky je nutný program umožňující tisk dokumentu ve formátu PDF (např. Adobe Acrobat Reader).

UPOZORNĚNÍ: Pořadatel ani prodejce neodpovídá za žádné obtíže způsobené neoprávněným použitím či zkopírováním eVstupenky.

eVstupenku je nutné uchovávat proti zneužití na bezpečném místě. Vstup na akci bude umožněn pouze na základě té eVstupenky, která projde kontrolním zařízením jako první. Při opětovném předložení eVstupenky nebo předložení její kopie nebude vstup na akci umožněn bez ohledu na to, kdo eVstupenku předloží.

REGISTRACE

Registrace je povinná. Pokud registraci neprovedete před výběrem akce a vložením vstupenek do virtuálního košíku, budete k ní vyzváni během rezervace /objednávky /nákupu.

Výhodou registrace na rezervačním portále je následný přístup k rezervacím /objednávkám uživatele, které vytvořil prostřednictvím tohoto rezervačního portálu nebo které prostřednictvím tohoto rezervačního portálu zakoupil platební kartou on-line. Přehled rezervací, objednávek a zakoupených vstupenek zobrazíte přes seznam MÉ REZERVACE po přihlášení.
Postup při registraci:

Klikněte na „Přihlášení / Odhlášení“ v horní části portálu a následně zvolte poslední možnost Registrace.

Vyplňte všechny povinné údaje

Potvrďte registraci kliknutím na tlačítko Registrovat a pokračovat.

Při každém dalším nákupu nebo rezervaci vstupenek se pak přihlásíte do systému přes sekci „Přihlášení / Odhlášení“ vyplněním e-mailu a hesla.

Úpravy Vaší registrace provedete po přihlášení na portál kliknutím na odkaz „Úprava údajů“.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Pro přihlášení na rezervační portál musíte zadávat email a heslo ve stejném formátu, jak bylo zadáno při registraci. Systém rozlišuje velká a malá písmena, ale i diakritiku.

Zapomenuté heslo

V případě, že zapomenete heslo pro přihlášení na rezervační portál, můžete využít možnosti zaslání hesla na emailovou adresu, která byla zadána při registraci. Zapomenuté heslo si vyžádáte přes ikonu ZASLAT NOVÉ HESLO.

POSTUP PŘI VÝBĚRU VSTUPENEK

vložení vstupenek do virtuálního košíku

Jakmile v nabídce zveřejněných akcí naleznete akci, o kterou máte zájem, kliknutím na její datum konání se dostanete do sálu této akce.

1. Krok – Výběr míst

Kliknutím na Vámi vybrané volné místo ho vložíte do virtuálního košíku. Po vstupu do sálu naleznete pod názvem a termínem představení informace o cenových kategoriích a popis volných a obsazených míst.

Kliknutím na tlačítko vložíte Vámi vybrané vstupenky do košíku, který se Vám ihned zobrazí. V kolonce Způsob úhrady a doručení vstupenek prosím vyberte ze zobrazeného seznamu způsob úhrady a doručení vstupenek. V případě chybného výběru vstupenek je možné jednotlivé vstupenky z košíku odebrat tlačítkem nebo odebrat celé představení tlačítkem.

V případě, že jste s výběrem vstupenek již spokojeni, můžete v rezervaci/ objednávce pokračovat kliknutím na tlačítko.

2. Krok – Kontrolní údaje

V tomto kroku budete vyzváni k zadání Vašich kontaktních údajů a to dvěma způsoby v závislosti na vybraném způsobu rezervace/ objednávky. V případě, že jste při výběru vstupenek v sále zvolili typ rezervace Pokladna předprodeje – osobní vyzvednutí vstupenek, budete systémem vyzváni k zadání jména, příjmení, adresy, telefonu a emailu. Při zvolení ostatních typů rezervací a objednávek budete v tomto kroku vyzváni k přihlášení do systému. Pokud jste se do systému přihlásili před výběrem vstupenek, budou Vaše kontaktní údaje v tomto kroku automaticky dostupné a systém Vás přesměruje ihned do dalšího kroku.

3. Krok – Rezervace/ úhrada vstupenek

V tomto kroku dochází k dokončení rezervace, kdy Vám systém vygeneruje číslo rezervace, které je důležité pro další manipulaci s rezervovanými vstupenkami. Získáte zde přesný popis, jak s rezervovanými vstupenkami dále nakládat, platnost rezervace, vyzvednutí.

Jestliže jste zvolili typ rezervace/ objednávky Platba bankovní kartou on-line budete v tomto kroku přes tlačítko přesměrováni na platební bránu systému Gopay, kde budete vyzváni k zadání údajů k Vaší platební kartě.

SEZNAM „MÉ REZERVACE“

Registrovaný uživatel portálu „ Divadlo A. Dvořáka Příbram “ má možnost přes ikonu Mé rezervace zobrazit si seznam svých rezervací/ objednávek, které prostřednictvím tohoto portálu vytvořil nebo které prostřednictvím tohoto portálu zakoupil platební kartou on-line.

Po přihlášení do seznamu Mé rezervace se zobrazí přehled všech Vašich rezervací/ objednávek. Kliknutím na ikonu „i“ získáte detail o vybraných vstupenkách.

Pokud jste při výběru vstupenek zadali způsob doručení eVstupenka, vytisknete si tuto vstupenku právě v tomto seznamu.
Vytištění eVstupenky

Po přihlášení do seznamu MÉ REZERVACE se u objednávky, která má uvedený způsob doručení eVstupenka, zobrazí tlačítko pro tisk eVstupenky. Kliknutím na tlačítko se zobrazí v závislosti na Vašem prohlížeči buď náhled eVstupenky nebo výzva k jejímu uložení.

K vytištění eVstupenky je nutný program umožňující tisk dokumentu ve formátu PDF (např. Adobe Acrobat Reader).

UPOZORNĚNÍ: Pořadatel ani prodejce neodpovídá za žádné obtíže způsobené neoprávněným použitím či zkopírováním eVstupenky.

eVstupenku je nutné uchovávat proti zneužití na bezpečném místě. Vstup na akci bude umožněn pouze na základě té eVstupenky, která projde kontrolním zařízením jako první.

Při opětovném předložení eVstupenky nebo předložení její kopie nebude vstup na akci umožněn bez ohledu na to, kdo eVstupenku předloží.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Kliknutím na tlačítko „Registrovat“ dáváte souhlas k evidování Vašich osobních údajů společnosti Perfect System s. r. o.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

„Souhlasím, aby mnou poskytnuté osobní údaje obsažené v této registraci, byly společností Perfect System s. r. o. zpracovávány ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27.  dubna 2016, a to pro účely provozování portálu „Divadlo A. Dvořáka Příbram“, a to po celou dobu fungování tohoto portálu.

Souhlasím, aby osobní údaje obsažené v této registraci, které jsem poskytl společnosti Perfect System s. r. o. jako správci ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27.  dubna 2016 byly užívány jak tímto správcem a to po celou dobu fungování tohoto portálu Colosseum Ticket.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje.

Za ztracené vstupenky není poskytována náhrada.

Vstupenky je nutné uchovávat na bezpečném místě proti jejich zneužití.

Padělání vstupenky je trestné, dodatečnými úpravami se vstupenka stává neplatnou.

Držitelé vstupenek jsou povinni řídit se pravidly stanovenými pořadatelem akce.

Změny v programu a účinkujících jsou vyhrazeny.

Reklamaci je nutné vždy podat u prodejce, u kterého byly vstupenky zakoupeny.

V případě zrušení akce je třeba uplatnit nárok na vrácení vstupného na prodejních místech, kde byla vstupenka zakoupena.

V případě zakoupení vstupenek prostřednictvím portálu www.divadlopribram.eu kartou online bude zákazníkovi vstupné vráceno na základě předchozí písemné žádosti e-mailem na obchodni@divadlopribram.eu.

Přihlášení Mobilní menu

Představení pro školy

Vstupenky na představení pro školy objednávejte na obchodním oddělení divadla:

Andrea Vasilová

tel.: 326 531 250

email: andrea.vasilova@divadlopribram.eu