Hudební festival Antonína Dvořáka 2013

O akci

O festivalu
Hudební festival Antonína Dvořáka se může pyšnit mnohaletou tradicí, během níž se jeho organizátorům podařilo etablovat jej mezi kulturní akce vysoké úrovně a v místech svého konání i prvořadého významu. Vznikl roku 1969 z iniciativy Společnosti Antonína Dvořáka (předsedou byl tehdy dr. Karel Mikysa) a Okresního kulturního střediska v Příbrami, kterým tehdy přislíbilo finanční podporu Ministerstvo kultury. A podpora to nebyla nikterak malá, protože tehdy umožňovala zvát i takové orchestry jakými jsou např. Česká filharmonie, Symfonický orchestr FOK hlavního města Prahy, Pražský komorní orchestr, Slovenská filharmonie či Filmový symfonický orchestr. Na festivalu v těchto letech však nechyběla ani celá řada vynikajících těles ze zahraničí. Příbramští se tak mohli stát rovněž svědky špičkových výkonů např. Leningradské filharmonie a Moskevské státní filharmonie, v neposlední řadě sem zavítala i Varšavská státní filharmonie nebo Royal Philharmonic Orchestra London s dirigenty Markem Emlerem, Charlesem Grovesem, Arvidem Jansonsem a Dimitrijem Kitajenkem. Po roce 1989 však došlo podobně jako v celé kulturní sféře i zde k významným organizačním změnám. Od r. 1990 převzalo jeho organizaci Divadlo Příbram, kde (snad) z nedostatku finančních prostředků festival ustrnul na třech až pěti koncertech a to z velké části pouze komorních.

Teprve od r. 1996, kdy byla založena Nadace Hudebního festivalu Antonína Dvořáka, se situace opět zlepšila. Jejím úkolem bylo soustřeďovat finanční prostředky, vytvářet zajímavou dramaturgii a vhodnou propagací zvýšit zájem příbramských posluchačů o festivalové koncerty. Nadace ale fungovala jen do r. 1998, kdy vyšel o nadacích nový zákon, který podmiňoval jejich existenci stálým jměním 500 000,– Kč. Proto festival přijalo pod svá křídla znovu Divadlo Příbram. V roce 2001 se organizace festivalu ujal Odbor školství a kultury Městského úřadu Příbram, nyní odbor kultury, sportu a informačních služeb, který doposud organizuje festival ve spolupráci s festivalovým výborem.

Vůdčí osobností při organizování mezinárodního Hudebního festivalu A. Dvořáka byl PhDr. Vladimír Vepřek. Dramaturgicky byl plně v jeho kompetenci a vybudoval z něj jednu z nejuznávanějších tuzemských přehlídek klasické hudby. Bohužel v r. 2002 dr. Vepřek zesnul.

Minulé ročníky festivalu zahrnovaly nejvýše 12 koncertů, v jejichž programu se však vedle děl Antonína Dvořáka objevila i řada skladeb pro festival méně obvyklých.

Návštěvnost celého festivalu je velmi slušná a to i díky tomu, že řada koncertů – kromě velkých orchestrálních či pěveckých těles, která vystupují ve velkém sále Divadla Příbram – je situována do netypických – o to však atraktivnějších prostor, nacházejících se nejen ve městě, ale i v blízkém okolí: do Památníku Antonína Dvořáka v novorenesančním zámečku ve Vysoké, basiliky na Svaté Hoře, kostela sv. Jakuba, Zámečku – Ernestina či do zámku v Hluboši (v roce 1918 často navštěvované prezidentské sídlo T. G. Masaryka).

Hudební festival Antonína Dvořáka pevně zakotvil v povědomí kulturně orientované příbramské veřejnosti a získává stále větší respekt v českých hudebních kruzích. Svědčí o tom nabídky o spolupráci významných českých i zahraničních interpretů. Cílem festivalu samozřejmě i nadále zůstává připomínání cenného díla Mistra Antonína Dvořáka a snaha přiblížit příbramskému publiku v reprezentativní nabídce i další tituly české a světové hudební tvorby.

Další ročníky najdete na www.hfad.cz

Program

Pořadatelem a organizátorem festivalu je Město Příbram.

Program

30. 4. 18 hod Velká scéna Divadla A. Dvořáka Příbram – Slavnostní zahájení festivalu
Světoznámé operní árie v podání sólistů Teatro alla Scala
Annamaria Popescu mezzo soprán (Itálie)
Danilo Formaggia tenor (Itálie)
Komorní filharmonie Pardubice, Zbyněk Müller dirigent

2. 5. 19 hod Cáchovna dolu Anna – Hornické muzeum Příbram
Kubínovo kvarteto

7. 5. 19 hod Vysoká u Příbramě
Klavírní trio Artemis

9. 5. 19 hod Galerie Františka Drtikola Příbram
Houslový recitál – Helena Jiříkovská housle, Petr Jiříkovský klavír

11. 5. 19 hod Zámek Dobříš
Klavírní recitál – Jitka Čechová

14. 5. 19 hod Cáchovna dolu Anna – Hornické muzeum Příbram
Soubor Bona Fide Tango –
tanga Astora Piazzolly a nejznámější česká tanga

18. 5. 19 hod Zámek Březnice
Kateřina Englichová – harfa

30. 5. 18 hod „Grand Show Parada“ náměstí Příbram (bude upřesněno)
19 hod Velká scéna Divadla A. Dvořáka Příbram
Ústřední hudba Armády České republiky hraje netradičně A. Dvořáka k oslavě 45.výročí festivalu

28. 5. 19 hod Svatá Hora Příbram
„Festivalové mládí“ – Vokálně instrumentální soubor Ad vocem
Hudba v barokní Praze

1. 6. 15 hod Zámek Březnice
„Festivalové mládi“ Orchestr ZUŠ Příbram

6. 6. 19 hod Cáchovna dolu Anna – Hornické muzeum Příbram
Cimbálista Marko Pillo a cikánská  kapela
Cikánské písně a melodie

8. 6. 19 hod Zámek Dobříš
Kapralova Quartet, Panochovo kvarteto

11. 6. 19 hod Velká scéna Divadla A. Dvořáka Příbram, Slavnostní závěr festivalu
A. Dvořák „Svatební košile“ kantáta na text K. J. Erbena
Sólisté Národního divadla
Jana Šrejma Kačírková soprán
Richard Samek tenor
Roman Janál Baryton
Severočeská filharmonie Teplice
Kühnův smíšený sbor
Dirigent Oliver Dohnanyi

Přihlášení Mobilní menu

Představení pro školy

Vstupenky na představení pro školy objednávejte na obchodním oddělení divadla:

Zuzana Sauerová

tel.: 326 531 250

email: zuzana.sauerova@divadlopribram.eu